Politică de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Î.I. Garda Andrea Ilona, în calitate de proprietar al site-ului www.naturallhome.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Î.I. Garda Andrea Ilona, în calitate de proprietar al site-ului www.naturallhome.ro, se angajează că folosește datele furnizate de utilizatorii site-ului numai în scopul comunicării cu clienții săi, al confirmării comenzilor și întocmirii facturilor fiscale, și al informării clienților cu privire la funcționarea site-ului și a unor oferte speciale sau promoții ale societății dar numai cu acordul prealabil a clientului. Datele personale se mai utilizează pentru întocmirea AWB-urilor și se transmit astfel firmelor de curierat care efectuează livrarea coletelor și încasarea contravalori în cazul coletelor cu plata la ramburs.

Magazinul online www.naturallhome.ro se angajează să păstreze confidențialitatea datelor utilizatorilor conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001, toți utilizatorii beneficiază de dreptul de acces și intervenție asupra datelor personale, de a vă opune preluării datelor personale și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin poștă pe adresa întreprinderii noastre. Adresă corespondență: Î.I. Garda Andrea Ilona, Municipiul Salonta, str. Mărășești, nr. 7, jud. Bihor.

Refuzarea furnizării datelor cu caracter personal (Nume, Adresă, Număr de telefon și adresă de e-mail) atrage imposibilitatea onorării comenzii.

Întreprinderea Individuală Garda Andrea Ilona, în calitate de proprietar al site-ului www.naturallhome.ro ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Datele în nici un caz nu vor fi transmise către alte persoane neautorizate și nu vor fi folosite în alte scopuri.

Datele cardului Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către Î.I. Garda Andrea Ilona, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

 

Î.I. Garda Andrea Ilona, CUI RO25358250, J05/532/2009, municipiul Salonta, str. George Coșbuc, nr. 26/A, jud. Bihor. Punct de lucru: municipiul Salonta, str. Mărășești, nr. 7, jud. Bihor.

Tel: 0771.270.706.    E-mail: contact@naturallhome.ro.